Home

 

Heiligverklaring Titus Brandsma:
15 mei 2022

Vrijdag 4 maart 2022 heeft paus Franciscus tijdens een speciale bijeenkomst van kardinalen de aanstaande heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma bekrachtigd.

De heiligverklaringsviering zal plaatsvinden op zondag 15 mei 2022 in het vaticaan in Rome.

De Stichting Titus Brandsma Museum in Bolsward is zeer verheugd met dit bericht dat pater Titus Brandsma, in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma te Oegeklooster nabij Bolsward, binnenkort heilig verklaard wordt.

Titus was Fries, familiemens, wetenschapper en hoogleraar, verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus. Maar vooral was hij een intens gelovige, goede mens met een belangeloze bewogenheid voor zijn medemensen. Vanwege zijn strijd tegen de Duitse bezetter, het Nationaal Socialisme en voor de persvrijheid werd hij in januari 1942 door de Duitse bezettingsautoriteiten gearresteerd en stierf hij uiteindelijk op 26 juli van dat jaar in concentratiekamp Dachau. In 1985 werd hij als martelaar door de Rooms-Katholieke Kerk zalig verklaard.

Nu zal Titus inderdaad een heilige geworden. Wat een eer voor de Friese, Nederlandse katholieken, voor huidige en toekomstige bewoners van zijn geboortegrond.

Er zal wereldwijd aandacht besteed worden aan deze heiligverklaring, maar met name ook in Bolsward en omgeving, waar al jarenlang een Titus Brandsma Museum wordt gekoesterd. Sinds kort wordt het gedachtegoed van Titus getoond in het nieuwe museum in CHC ‘De Tiid’.

We willen Titus gedenken en vieren, als geloofsheld, voorbeeld in de (oecumenische) Kerk van alle tijden.

Te zijner tijd volgt meer informatie over de verschillende activiteiten die zullen worden georganiseerd in Bolsward.Stap verder op weg
naar heiligverklaring Titus

Op 25 november 2021 ontving het bestuur van de Stichting Titus Brandsma Museum het verheugende bericht dat de volgende stap is gezet in het proces van heiligverklaring van Titus Brandsma. Paus Franciscus heeft tijdens een overleg met de prefect van de congregatie voor de heiligverklaringen zijn goedkeuring verleend aan het besluit om een genezingswonder daadwerkelijk aan de voorspraak van pater Titus toe te schrijven.

 Dit is een heel belangrijke stap in het proces en de aankondiging van de heiligverklaring in Rome komt nu heel dichtbij.

Lees meer over het heiligverklaringsproces op de website van de Karmelorde:   https://www.karmel.nl/heiligverklaring-titus/

 

Wandkleed Vaticaan bij raam van Paus tijdens zaligverklaring Titus in 1985
(Stichting Titus Brandsma Museum Bolsward)