Home

Even binnen kijken in het museum ? bezoek het museum nu virtueel

 

Verslag van de Titus Brandsma herdenking met Titus Brandsma Memorial Wandeltocht ‘In het spoor van Titus’

Zondag 26 juli 2020 was het zover, de herdenking van de sterfdag van Titus, welke door het Titus Brandsma Museum werd gevierd in samenwerking met de Zalige Titus Brandsmaparochie.

De dag begon met een plechtige eucharistieviering in de Sint Franciscusbasiliek, voorgangers waren bisschop Ron van den Hout en pastoor Arjen Bultsma.

Na de viering was er gelegenheid om de film/docu van Titus, die eveneens in het museum is te bekijken, op een groot scherm in de kerk te bewonderen. Ook was er op het kerkplein gelegenheid voor koffie en broodjes.

Voor de Titus Brandsma Memorial Wandeltocht door en rondom Bolsward waren boekjes gedrukt met de plattegrond van de wandeling en de tekst van de route zoals deze is opgenomen in de app en website van izi.TRAVEL, met een uitbreiding van de route door de landerijen.

Hierin werd een toelichting gegeven bij de belangrijke punten en gebouwen uit het leven van Titus.

Voorafgaand aan de start hield Theun Plantinga een inleiding over zijn ervaringen als hoofdrolspeler in de musical van Titus in Dokkum in 2019. Een boeiend relaas.

Aan de tocht deden een 40-tal personen mee. Ze kwamen uit het gehele land, zoals Denekamp, Nijmegen, Wormer, Baarn en uiteraard Bolsward en omgeving. Ook bisschop Van den Hout liep mee.

De tocht ging langs het huis van de Pake en Beppe van Titus en het Oranjegebouw, de voormalige parochiekerk St. Martinus. Pater Titus heeft hier zijn eerste mis gedaan.

Vandaar liep het via de Werkmansbloei naar het monument bij de boerderij waar Titus geboren is op Ugoklooster. Hier zong het koor Cantus Deo het lied wat Titus zelf schreef toen hij gevangen zat in Scheveningen ”Oh Jezus als ik U aanschouw”. Zeer indrukwekkend.

De weg werd vervolgd en ging via de landerijen naar de boerderij van Titus Hettinga. Onderweg werd er een gedicht voorgedragen dat geschreven was door de grootvader van Wytze Brandsma die nu op de middelste boerderij op Ugoklooster woont. Ook Jan Mulder gaf middenin het weiland een voordracht: “De Bloem in de Zon” een uittreksel van een speech van Titus uit 1938.

Aangekomen bij de boerderij van Titus en Jetty Hettinga werden we verrast door de komst van Pater Henricus, de broer van Titus. Vertolkt door Titus Hettinga zelf. Hij vertelde over de boerderij van Michiel en Gatske die er toen woonden en waar Titus en Henricus vaak logeerden.

Verder ging het naar de buste van Titus aan de Titus Brandsmalaan. Hier hield pastoor Peter van der Weide uit Sneek, die ook meeliep, een voordracht: een gedeelte uit de rede van Pater Titus gehouden op de Dies van universiteit van Nijmegen in 1932. De voordrachten van Jan Mulder en Peter van der Weide staan ook afgedrukt in het wandelboekje.

Hierna ging het spoorslags naar ons museum, waar het lichtelijk uitgeputte gezelschap zich nogmaals tegoed kon doen aan broodjes, koffie, thee en fris.

Al met al was het, ook door het prachtige weer, een gouden dag voor het museum en alle zeer enthousiaste deelnemers.