Jaargang 2005

P(r)aters als Brugman

zeven eeuwen Franciscanen in Fryslân

Jan Brugman, de befaamde spreker, mag dan de beroemdste Franciscaan zijn die ooit in Bolsward verbleef ( precies 550 jaar geleden ) hij is lang niet de enige. Bolsward, in de middeleeuwen de op één na grootste plaats in Friesland, herbergt sinds 1281 een van de oudste Franciscanenkloosters in de Nederlanden. De Broerekerk, van waaruit zij preken en de inwoners helpen, is nog steeds het bewijs. Na de reformatie moeten zij in het Friese gewest hun arbeid verrichten in geheime schuilkelders, in staties en parochies. In de 20ste eeuw vragen zij aandacht met hun initiatief voor herkerstening vanuit de zgn. Franciscaanse ûthoven.

Detail affiche
700 jaar geschiedenis
van Franciscus' navolgers
Jan Brugman en andere
Minderbroeders in Fryslân.

brugman

De expositie toont de bewogen geschiedenis van de kloosterlingen en hun parochiële medebroeders. Vele afbeeldingen, kunstwerken en manuscripten uit binnen- en buitenland zijn normaliter niet voor het publiek toegankelijk. Ruimschoots komen Franciscus van Assisi, de broerekerk, Jan Brugman en zijn geestelijke nalatenschap, de periode van schuilkerken en staties en de ûthoven aan bod. Bijzonder is de aanwezigheid van alle 2300 Franciscanen die ooit in Nederland hebben gewerkt, in de vorm van een unieke collectie  van foto's en bid-, wijdings- en gedachtenisprentjes

 Nieuwe tentoonstelling over Franciscanen loopt uitstekend

De opening van de nieuwe tentoonstelling ‘P(r)aters als Brugman. Zeven eeuwen Franciscanen in Fryslân’ die het Titus Brandsma Museum in het kader van ´Bolsward 550 jaar stadsrechten´ organiseert, heeft plaatsgevonden op 27 mei 2005.
Kruispunt-presentator Leo Fijen verrichtte de officiële opening met een zeer inspirerend woord. Een jeugdkoor uit Leeuwarden zong meerstemmige franciscaanse liederen.

Mede door de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers zijn alle voorbereidingen op tijd gereed gekomen, zodat de tentoonstelling er ‘stond’ op 27 mei. Het ziet er allemaal schitterend uit. Hulde daarvoor!

Diverse landelijke en regionale kranten en tijdschriften hebben inmiddels aandacht geschonken aan de nieuwe tentoonstelling. De speciaal gemaakte affiches en flyers hangen in vele Bolswarder winkels en parochiekerken in den lande. Parochiebladen in de bisdommen Groningen, Haarlem en Utrecht, wier e-mailadres bekend is, hebben een persbericht met artikeltje gekregen. Vele bezoekers hebben de weg naar deze tentoonstelling al gevonden. Mei was al een goede maand , maar juni overtrof onze verwachting.

Mocht u een affiche van de tentoonstelling willen ophangen, thuis of op een andere plek, of flyers aan familie elders willen meegeven, dan liggen deze gereed achter de balie in het museum. Hang ze op een goed zichtbare plek op!

Rolstoel voor Titus Brandsma Museum
De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie, afdeling Friesland-West, heeft aan het Titus Brandsma Museum een inklapbare rolstoel geschonken. De rolstoel maakt het TBM tot een gebouw met volwaardige voorzieningen voor gehandicapte bezoekers. Het ANGO bestuur besloot tot deze schenking in verband met het 10-jarig bestaan van de afdeling.

De rolstoel staat standaard op de eerste etage, tegen de deur van het kantoor (behalve op woensdag). Hij mag niet tegen de vluchtdeur staan, dat spreekt vanzelf.