Jaargang 2006

April 2006 : Bestuursleden TBM koninklijk onderscheiden

De heren Sible Huitema en Eddy Brandsma, lid van het bestuur van het Titus Brandsma Museum, hebben op vrijdag 28 april 2006 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor hun grote maatschappelijke verdiensten. De heren behoren beiden tot de initiatiefnemers van het Titus Brandsma Museum in Bolsward. Burgemeester W.Chr. Vroegindeweij van Bolsward spelde hen de versierselen op.

Sible Huitema heeft zich gedurende meer dan dertig jaar ingezet op een breed terrein, met name binnen deFriese en Bolswarder samenleving. Enkele van zijn kerkelijke en maatschappelijke bestuurlijke functies betreffen de (voormalige) prof. dr. Titus Brandsma stichting (Jan Brugman College, katholiek voortgezet onderwijs), de Raad van Kerken Bolsward, de stichting Heechhout Bolsward, Parochie St. Franciscus, Vluchtelingenwerk Bolsward, Noodopvang Vluchtelingen, Stichting Bolswards Historie en Solidair Friesland.

dhr BrandsmaEddy Brandsma, tot 2004 eigenaar-directeur van Brandsma BV, heeft zich gedurende 33 jaar ingezet op een breed terrein, met name binnen de Friese en Bolswarder samenleving. Zo bekleedde hij maatschappelijke en bestuurlijke functies onder meer bij de Parochiële Caritas Bolsward, de Lions Club, de Stichting Zorggroep Tellens, de stichting Bolsward aan Zet en de stichting Bedrijvencentrum Bolsward.