Bloemkamp 1

cistercienzenVijfhonderd jaar geleden wemelde het gebied wat nu Fryslân heet van de kloosters: meer dan vijftig kloosters met negentig úthoven. Niet alleen op het religieuze, maar ook op het maatschappelijk vlak namen zij een centrale plaats in de Friese samenleving in. In de tweede helft van de 16e eeuw, tijdens de Reformatie, werden deze kloosters bijna allemaal afgebroken. Hier en daar prijken restanten.

 De Cisterciënzer abdij Bloemkamp (bij Hartwerd), qua rijkdom het tweede Friese klooster, drukte een onmiskenbaar stempel op de spiritualiteit van de middeleeuwse Lage Landen. Het Titus Brandsma Museum laat Bloemkamp (ook wel Oldeklooster genaamd) met zijn nonnenklooster Nijklooster herleven als metafoor voor middeleeuws kloosterleven. Gesticht midden in weerbarstige natuur vormde Bloemkamp een bron van religieuze stilte en gebed maar beleefde zij ook ernstige woelingen én zelfs perioden van bloedige strijd. Aan de hand van authentieke voorwerpen, afbeeldingen en Kroniek en Rekenboek komt een belangwekkende episode uit de geschiedenis naar voren.

Lezingen (Parochiezaal, Grote Dijlakker 9, Bolsward, aanvang 20.00 uur)

Dinsdag 26 augustus 2008 Prof. dr. Hans Mol, Rijksuniversiteit Leiden /Fryske Akademy, Nederlandse kloosterexpert. Mol werkt aan een monografie van alle Friese kloosters.

‘De betekenis van de Cisterciënzer kloosters voor het Friese landschap

Dinsdag 30 september 2008 Ds. Hinne Wagenaar, predikant te Wirdum.

‘It nij kleaster Jona, in oekumenyske kommuniteit’
(De lezing wordt in de Friese taal gehouden.)

Woensdag 5 november 2008 Dr. Gerrit Vermeer, Universiteit van Amsterdam, specialist in de bouwkunst van de Middeleeuwen.

  ‘De cisterciënzer baksteen als architectuurverbeteraar’ 

Dinsdag 9 december 2008 Drs. Jan Willem Zwart, directeur De Kruidhof,
Botanische tuin Fryslân, Buitenpost.

‘Kloostertuinen als bron van (eeuwig?) leven’