Kloostertuinen

Lezing met beelden door de Kruidhof directeur Jan Willem Zwart.
"Kloostertuinen als bron van (eeuwig?) leven" 

 De vierde en laatste lezing rondom de Klooster Bloemkamp-expositie combineert mensen met planten: welke betekenis en werking hadden planten in de befaamde kloostertuinen voor de kloosterlingen en hun omgeving. Op dinsdag 9 december a.s. houdt planten- en mensenliefhebber pur sang Jan Willem Zwart (directeur van Botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost) zijn lezing in het kader van de goed be zochte expositie ‘Bloemkamp – Storm, stilte, strijd rondom Zwarts grootste passie in het leven is het leven zelf, heeft hij eens gezegd. ‘Leven’ in alle betekenissen van het begrip was de functie van de kloostertuin. Aanvankelijk natuurlijk bedoeld voor voeding en genezing van de kloostergemeenschap in wording , bevorderden kloostertuinen ook dat het klooster een functie als centrum van rust, genezing en heling werd voor de bevolking. Een bron van leven maar ook van eeuwig leven. Jan Willem Zwart (Buitenpost, 1970) is sinds 2004 directeur van Botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost. In zijn jeugd gaf hij er rondleidingen. Zijn liefde voor natuur en mensen bracht hem naar de Middelbare Tuinbouwschool in Frederiksoord en een HBO-opleiding voor creatieve therapie. Na functies in de psychiatrie, Justitie en de Kinderbescherming greep hij de kans terug te keren naar zijn oude liefde, de tuin, met beide handen aan. Botanische tuin De Kruidhof heeft twee taken. Naast museum functioneert het ook al re-integratiebedrijf, waar werklozen worden voorbereid op terugkeer in het arbeidsproces. De lezing vindt plaats op dinsdag 9 december a.s. in de Parochiezaal, Grote Dijlakker 9, 8701 KV Bolsward.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 4,00.en middeleeuws klooster’ (tot/met 13 december 2008).