Speelfilm

Museum pleit voor speelfilm over Titus Brandsma

Tweeduizendste bezoeker in 2008 in Titus Brandsma Museum

Zaterdag 29 november 2008 werd Fokke Feenstra uit Eindhoven met zijn familie verrast met een bloemstuk, toen hij het Titus Brandsma Museum betrad. Feenstra, oud-inwoner van Nijland, bleek de 2000e bezoeker van 2008 te zijn. Niet alleen voor Feenstra een blij moment, voor het museum betekende zijn komst een jaarrecord. Voor 13 december 2008, het einde van het seizoen, verwacht men de 10.000e bezoeker sinds de opening in 2003 te mogen begroeten. Sinds 2006 is een stijgende lijn met jaarlijks ruim 25% meer bezoek ingezet.

Het Titus Brandsma Museum maakt een erg sterk jaar door. Na het succes van de Dachau Messe, een nationale primeur, in februari blijkt het publiek de loop naar de Grote Dijlakker gevonden te hebben. De gedeeltelijk vernieuwde expositie over Titus Brandsma en de lopende expositie over de cisterciënzer kloosters Bloemkamp en Nijeklooster vallen bij een breed publiek in de smaak. Augustus en september waren met bijna 400 bezoekers goede maanden. Ook de lezingen over facetten van de cisterciënzer kloosters (prof. Hans Mol, ds. Hinne Wagenaar en dr. Gerrit Vermeer) trokken tientallen geïnteresseerden van heinde en verre naar Bolsward. Op 9 december a.s. wordt de cyclus afgesloten met een lezing van drs. Jan Willem Zwart van botanische tuin ‘De Kruidhof’ over Kloostertuinen als bron van (eeuwig) leven. Speelfilm Sowieso staat Titus Brandsma weer helemaal in de picture. Alleen al de laatste vijf maanden werden drie boeken over Titus Brandsma en zijn betekenis gepubliceerd. In zijn lezing tijdens de presentatie van het laatste boek, Ton Crijnens Man achter de mythe, pleitte museumdirecteur Tjebbe de Jong ervoor om Titus Brandsma breder te plaatsen dan vooral in zijn verzetsrol. De Jong gaf onder meer aan, dat het proces van zaligverklaring, meer dan de boeken van Aukes en de ‘wereldoorlogherinneringsindustrie’ waarschijnlijk de grootste factor was geweest die een genuanceerder beeld van Titus Brandsma bij het publiek had bemoeilijkt. Het nieuwe boek van Crijnen onderstreept, dat van de complexe en veelzijdige persoon van Titus Brandsma zeker een interessante speelfilm gemaakt kan worden. Ook een of meer stripverhalen behoren zeker tot de mogelijkheden. 

Bolsward, maandag 1 december 2008