Lezingen

Iedereen die wel eens iets over Titus Brandsma heeft gehoord, ontwikkelt daardoor een ‘beeld’ van deze bijzondere mens. Menig kunstenaar en bewonderaar heeft hem zelfs tot onderwerp gemaakt van creativiteit en verbeelding. Over de hele wereld (onder andere in Indonesië, Filippijnen, Verenigde Staten, Guatamala, Brazilië, Engeland, Italië en natuurlijk ook in Nederland) kom je kunstwerken tegen, waarin zijn persoonlijkheid kunstzinnig is ‘verbeeld’.

Het zou een reis van vele weken en duizenden kilometers betekenen, om maar een fractie van deze kunst te kunnen bewonderen. Dat hoeft niet. Tientallen kunstwerken zijn tot 19 november 2011 in Bolsward te bewonderen in het Titus Brandsma Museum. Manshoge schilderijen (Timmer, Koch), bijzondere glas-in-loodramen, bronzen en gipsen beelden (Bennink, Van der Nahmer, Mathot), bustes (Adema), iconen (Hüsstege) o.a. van brons en op ei) textiel, tekeningen (cliënten ‘s Heeren Loo) en collages. Ze komen uit alle windstreken en continenten. Bijzonder is het wandtapijt dat tijdens de zaligverklaring in 1985 onder het raam van paus Johannes Paulus in het Vaticaan hing, een Britse icoon die oorspronkelijk uit Roemenië komt.

 Lezingen

(Parochiezaal, Grote Dijlakker 9, 8701 KV Bolsward, aanvang 20.00 uur,behalve1 oktober

Zaterdag 1 oktober 2011 Constant Dölle O.Carm. (95 jaar) en drs. Tjitze T. Tjepkema ‘Getuigen van Titus Brandsma.’ Persoonlijke verhalen.

 Karmeliet Dölle (De weg van Titus Brandsma) heeft Titus Brandsma bij leven nog gekend. Pastor Tjepkema heeft Titus Brandsma vanuit twee tradities ‘ervaren’.