Wereld Down Dag

Jose

José Gerritsma

Opening "Oprecht en kwetsbaar" op Wereld Down Dag De expositie "Oprecht en kwetsbaar" is op donderdag 21 maart 2013 geopend door mevrouw Helma Neppérus, Tweede Kamerlid (onder andere lid van het Presidium van de TK en voorzitter van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Zij verving mw. Anouchka van Miltenburg, die door een voetinfectie was getroffen. Meer dan honderd gasten waren voor de opening vanuit de hele provincie Fryslân naar Bolsward gekomen.Met de keuze om de expositie op Wereld Down Dag (donderdag 21 maart 2013) te openen steunt het Titus Brandsma Museum de mondiale strijd voor bewustwording van het Syndroom van Down. Deze erfelijke afwijking wordt ook Trisomie 21 genoemd; naar aanleiding daarvan heeft men voor 03/21 (three twenty-one) gekozen als jaarlijkse dag van aandacht.   Oprecht en kwetsbaar in 101 portretjes Het nieuwste kunstwerk van de Franeker schilder Douwe Elias is te bewonderen in het Titus Brandsma Museum. Het 101 portretten tellende werk maakt deel uit van de thema-expositie Oprecht en kwetsbaar die van 22 maart tot en met 27 april 2013 te zien is. Bij Douwe Elias kom je vaak situaties tegen, waar perfectie verdreven lijkt door afwijking en waar schaduw het wint van licht. Zijn tegelijk zwaar en zwierige manier van schilderen komt daarin goed tot zijn recht. Centraal in de expositie staan 101 portretjes van kinderen met een verstandelijke beperking, met hun wisselende stemmingen, soms getooid met een kroon of feestmuts. Zij zijn op vier eilanden gegroepeerd. Alle zijn met olieverf direct op glas geschilderd. De monotonie van die lijstjes contracteert met de unieke kindergezichtjes. De wanden tonen ouder werk van Elias met hetzelfde thema.

de 092  

De vader van Douwe Elias was leerkracht aan een BLO-school. Daardoor kwam Douwe vroegtijdig in aanraking met ‘debielen en imbecielen’. Deze kunst krijgt in Oprecht en kwetsbaar een extra dimensie. Ze legt via portretten en taferelen van kinderen met een verstandelijke handicap een verbinding tussen de spiritualiteit en bewogenheid van Titus Brandsma én de zwakkere in de huidige samenleving. Voor zowel Titus Brandsma als Douwe Elias staat de menselijke maat centraal. Douwe Elias blijft op zoek naar het beeld van gemankeerde mensen, mensen die zichtbaar zijn getekend. Dat kenmerkt ook de spiritualiteit van Titus Brandsma. Als kleine man met een groot statuur (´lyts mar grut’), hoogleraar, bestuurder van vele scholen, journalist, een Bekende Nederlander, voelde hij zich niet te groot om de individuele mens in nood in zijn nabijheid te hulp te snellen en te steunen. Douwe Elias voelt zich verwant met Titus Brandsma in het besef, dat de Nazi´s het ook voorzien hadden op deze kinderen. Oprecht en kwetsbaar. 101 portretjes van Douwe Elias 22 maart t/m 27 april 2013       José Gerritsma (Wommels) ziet uit naar Douwe Elias José die het syndroom van Down heeft, heeft genoten van de portretjes van Douwe Elias.

 José Gerritsma te zien in Titus Brandsma Museum José Gerritsma, afkomstig uit Bolsward maar al jaren wonend in Wommels op Tywerthiem, is te zien bij de nieuwe expositie in het Titus Brandsma Museum in Bolsward. Het museum presenteert vanaf 21 maart tot en met 27 april 2013 een expositie met werken van de schilder Douwe Elias. Centraal staan 101 portretjes die Douwe Elias op glas in een lijst heeft geschilderd, van mensen met het Syndroom van Down, een bekend thema in zijn oeuvre. De expositie gaat ‘Oprecht en kwetsbaar’ heten. Ze sluit thematisch aan bij de aandacht die jaarlijks op 21 maart wordt gevraagd. Centraal staan 101 portretjes die Douwe Elias op glas in een lijst heeft geschilderd, van mensen met het Syndroom van Down, een bekend thema in zijn oeuvre. De expositie gaat ‘Oprecht en kwetsbaar’ heten. Ze sluit thematisch aan bij de aandacht die jaarlijks op 21 maart wordt gevraagd voor de Wereld Down Syndroom Dag.Voor de expositie zijn vier mensen met het Syndroom van Down gevraagd om mee te werken om hun reactie te geven op de portretjes. Zo heeft José op 15 februari al een aantal  portretjes gezien en haar reactie hierop  is op film te zien tijdens de expositie. Op deze manier wordt de betrokkenheid van de bezoeker met mensen met een Syndroom van Down naar een intensiever niveau gebracht. Tijdens het gesprek vertelt José verder over haar zelf; waar ze woont en werkt, wat ze mooi vindt, waar ze van houdt en wat haar hobby’s zijn. José is op 21 maart aanwezig bij de officiële opening, samen met vele andere genodigden. Vanaf 22 maart is de expositie geopend voor alle andere belangstellenden.(uit Diggelfjoer, dorpskrant Wommels) voor de Wereld Down Syndroom Dag.