In het spoor

IN HET SPOOR VAN TITUS

spoor 2016

Het treinspoor neemt in het leven van Titus Brandsma een cruciale plaats in. Het loopt als een rode draad door zijn levens- en lijdensweg. Het rijgt zijn meest belangrijke levensgebeurtenissen als knooppunten aan elkaar.
Markeerpunten. Spoorwissels. Elk daarvan bepalend voor Titus’ spoor, op weg vanuit standvastigheid, volharding en geloof, uitmondend in zijn uiteindelijke lotsbestemming: Dachau.

De wisselexpositie In het spoor van Titus beoogt met een minimaliteit aan tentoongestelde objecten, een maximaal effect aan associatie, voorstellingsvermogen en beleving bij de museumbezoekers te bewerkstelligen.

Het centrale expositieonderdeel zal worden gevormd door een gereconstrueerd treinwagoncompartiment waarin Titus Brandsma in 1942 werd gedeporteerd vanuit Kleef naar het concentratiekamp Dachau.

Verder wordt, met name aan de jeugdige bezoekers, een tweetal educatieve projecten aangeboden: een rollenspel en een project rond de componist Olivier Messiaen (WO II krijgsgevangene te Görlitz).

Van harte aanbevolen: een bezoek aan het Titus Brandsma Museum.
Treed in het treinspoor van Titus Brandsma. Beleef In het spoor van Titus.