Wegens verhuizing van het Titus Brandsma Museum
naar Cultuur Historisch Centrum “de Tiid” is het museum gesloten.

De verwachting is dat in september 2021 het Cultuur Historisch Centrum ‘’de Tiid” wordt geopend.
Het Titus Brandsma Museum presenteert zich daar samen met het Gysbert Japicxhûs
en de Oudheidkamer van Bolsward in het voormalige stadhuis van Bolsward.