Titus monument

Routebeschrijving naar monument Titus Brandsma en geboorteboerderij (Oegeklooster)


Vanuit richting Leeuwarden of Workum
U rijdt op de N359 (Leeuwarden – Workum). U neemt (linksaf) de afslag Bolsward / Industrieterrein De Klokslag. U vervolgt de weg ongeveer twee kilometer en steekt een rotonde recht over (Rondweg). Na ongeveer 150 meter takt aan de linkerkant een breed fiets-/voetpad af, dat tussen de weilanden slingert. Dit pad is geschikt voor een auto. U volgt het pad ± 300 meter, waarna u aan de rechterkant een boerderij ziet met een gedenksteen ervoor.

 

Vanuit richting Amsterdam via Afsluitdijk / vanuit richting Sneek / Emmeloord / Heerenveen
U rijdt op de A7/E22. U neemt de afslag 17 - Bolsward. Aan het eind van de afrit rechtsaf, onder het viaduct tot aan de verkeerslichten. U slaat rechtsaf, maar meteen na 30 meter linksaf (Twibaksdyk, Hichtumerweg). U vervolgt de weg ongeveer een kilometer en slaat rechtsaf (Koopman Heeresweg). Na 500 meter steekt u een rotonde recht over (Rondweg). Na ongeveer 150 meter takt aan de linkerkant een breed fiets-/voetpad af, dat tussen de weilanden slingert. Dit pad is geschikt voor een auto. U volgt het pad ± 300 meter, waarna u aan de rechterkant een boerderij ziet met een gedenksteen ervoor.

 

 

Panorama op Bolsward en geboorteboerderij van Titus Brandsma