.

broeder Alberic BruschkeHet verhaal van broeder Alberic Bruschke uit Sion was indrukwekkend, maar dan van een heel andere orde. De combinatie van zijn spreektrant, dictie en doorleefde betoog hield de zaal 20 minuten ademloos stil. Speelse kloosteract Nauwelijks was Bruschke uitgesproken of drie in monnikenkledij gestoken manspersonen wandelden al converserend de zaal in. Zij bleken drie broers uit Wommels te zijn, die hun grondgebied bij Hartwerd aan het klooster Klaarkamp hadden geschonken om echte cisterciënzer te kunnen worden. Na een jaar in het noviciaat in Klaarkamp waren zij nu wel eens toe aan echt monnik zijn. De abt beloonde hun ijver en stichtte voor hen het ‘nieuwe’ Bloemkamp door de expositie met hen te onthullen. Godfried van Agthoven, Titus Hettinga en Joël de Jong  hadden zich perfect in hun rol en het script (van Godfried) ingeleefd en Alberic speelde zijn gewijde abtsrol met verve.