.

In deze wisseltentoonstelling neemt het Titus Brandsma Museum u mee (aan de hand van historie, herinnering en verbeelding) door een museale collage. Anekdoten als snippers, als mozaïekfragmenten, als scherven van een wereldoorlogsverhaal, zijn in deze tentoonstelling in een collage bijeengebracht, tot een emotionele impressie van de diverse kanten, gedaanten en gezichten waarin oorlog en vrede zich openbaren.

Centraal in deze tentoonstelling staat de nagebootste ‘Rozentuin’: een door extra prikkeldraad omheind perk (zoals zich dat in Kamp Amersfoort bevond) waarin gevangenen soms dagen- en nachtenlang werden opgesloten en gemarteld. Voetstappen in aangeharkt zand, sporen van menselijke aanwezigheid, suggereren de toenmalige afwezigheid van alles wat menselijk was. Een straf-perk dat als exemplarisch mag gelden voor een tijd-perk waarin demonisering, mensontering en vernietiging duistere gestalte kreeg. Het doornenachtige prikkeldraad van de ‘Rozentuin’ staat daarmee symbool voor de toetakeling en aftakeling, door de ene mens de ander in oorlogstijd aangedaan.

Verscheidene tot de verbeelding sprekende museale objecten, schokkende impressies en indringende ‘kleine’ anekdoten, als het ware uitvergrotingen van de Tweede Wereldoorlog ‘in een notendop’ vertolken in Faces of War and Peace niet alleen het diepe menselijke leed dat deze teweegbracht, maar ook aspecten als vredelievendheid, waakzaamheid, reflectie en bezinning, die aan de mens en een mensheid (in waanzin bereid tot zelfdestructie) het hoofd dienen te bieden.

 Faces of War and Peace beoogt in te spelen op ieders voorstellingsvermogen en inlevingsvermogen. Een verhaal in collagevorm, rondom veelal onbekende anoniem gebleven ‘onzichtbare’ oorlogsgetroffenen, van daders en slachtoffers, en (uiteindelijk) een verhaal dat zich in het bijzonder toespitst op een martelaar. Iemand die juist ten tijden van oorlog voor zijn geloofsovertuiging bleef stáán en die niet aflatend voor het goede in de mensheid bleef gáán. Een zalige. Een heilige zalige. Titus Brandsma.

 Titus Brandsma Museum
Het museum presenteert in een vaste expositie het veelzijdige en veelbewogen leven van Titus Brandsma door middel van brieven, ansichtkaarten, boeken, artikelen, foto’s, schilderijen en diorama’s. De veelheid aan activiteiten van Titus Brandsma (o.a. als journalist, uitgever, hoogleraar, weldoener, organisator, scholenoprichter en verzetsheld) wordt nader toegelicht. Bovendien organiseert het museum jaarlijks nieuwe wisseltentoonstellingen die op de vaste expositie aansluiten en deze ook aanvulling geven.

In de ontvangstruimte van het museum zijn een museumcafé en –winkel gevestigd. Het museum is voorzien van een traplift.