.

De Stichting Titus Brandsma Museum

De Stichting Titus Brandsma Museum in Bolsward zet zich in om het gedachtegoed van Titus Brandsma aan het publiek te tonen. Tot eind 2020 exploiteerde de stichting het Titus Brandsma Museum aan de Grote Dijlakker in Bolsward, met daarin een vaste basistentoonstelling over het leven en werken van Titus Brandsma en ieder jaar een nieuwe wisselexpositie over een thema passend bij een van de vele terreinen waarop Titus actief was.

Het nieuwe museum in De Tiid

Eind december 2020 is het museum aan de Grote Dijlakker gesloten. De collectie is inmiddels overgebracht naar het nieuwe museum dat is gerealiseerd in Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ in het voormalige monumentale stadhuis in hartje Bolsward. Het bestuur van de Stichting Titus Brandsma Museum staat in nauw contact met De Tiid voor wat betreft de bewaking van de zichtbaarheid van Titus Brandsma aldaar, en levert ideeën aan voor de museale presentaties en andere activiteiten rondom de figuur van Titus Brandsma. 

In museum De Tiid komt het verleden van de oeroude regio Zuidwest Friesland tot leven aan de hand van een aantal sleutelfiguren, waaronder Titus Brandsma.

Nieuwe tentoonstelling ‘In het voetspoor van Titus Brandsma’

Op 27 juli 2022 is de nieuwe tentoonstelling ‘In het voetspoor van Titus Brandsma’ in museum De Tiid te Bolsward geopend

In deze tentoonstelling volgen we de tijdlijn door het veelbewogen leven van de onlangs heilig verklaarde Titus Brandsma.

Titus Brandsma, een trotse Fries, katholiek, pater Karmeliet, hoogleraar, verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus.
Bekend geworden door zijn bewogenheid voor de medemens, zijn strijd tegen de Duitse bezetter, het Nationaal Socialisme en persvrijheid.

– 1985: Zalig verklaard in Rome door Paus Johannes Paulus II
– 2022: Heilig verklaard in Rome door paus Franciscus

In onze tijd zijn het gedachtegoed en zijn ideeën nog altijd een inspiratiebron voor velen en bovendien actueler dan ooit.

Laat u inspireren door het levensverhaal van Titus en bezoek museum De Tiid. in Bolsward.

Voor meer info over openingstijden etc. verwijzen wij u naar de website van De Tiid.

Foto tentoonstelling "In het voetspoor van Titus Brandsma"

Foto tentoonstelling In het voetspoor van Titus BrandsmaOp 27 juli 2022 is de nieuwe tentoonstelling ‘In het voetspoor van Titus Brandsma’ in museum De Tiid te Bolsward geopend

In deze tentoonstelling volgen we de tijdlijn door het veelbewogen leven van de onlangs heilig verklaarde Titus Brandsma.

Titus Brandsma, een trotse Fries, katholiek, pater Karmeliet, hoogleraar, verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus.

Bekend geworden door zijn bewogenheid voor de medemens, zijn strijd tegen de Duitse bezetter, het Nationaal Socialisme en persvrijheid.

– 1985: Zalig verklaard in Rome door Paus Johannes Paulus II

– 2022: Heilig verklaard in Rome door paus Franciscus

In onze tijd zijn het gedachtegoed en zijn ideeën nog altijd een inspiratiebron voor velen en bovendien actueler dan ooit.

Laat u inspireren door het levensverhaal van Titus en bezoek museum De Tiid. in Bolsward.

Voor meer info over openingstijden etc. verwijzen wij u naar de website van De Tiid.

Reisverslag Heiligverklaring Titus Brandsma 15 mei 2022

Verslag van een reis naar de heiligverklaring van Titus Brandsma in Rome, van  13 t/m 16 mei 2022. Vrijdag 13 mei om 09.00 uur verzamelden zich zo’n 60 mensen, waarvan een 20-tal uit Bolsward, op de luchthaven Schiphol. Wij waren vooral in verband met hun relatie met de Stichting Titus Brandsma Museum geïnteresseerd in deze bijzondere reis. Dit gold ook voor Frida Ypma en Vronie van de Meulen, die als enkele van de vele vrijwilligers in het voormalige Titus Brandsma Museum in Bolsward hadden gewerkt. Na de nodige incheck-procedures (controle van bagage en body) was het wachten op het vertrek met vlucht AZ 107 ITA Airways om 11.45 uur naar Rome waar we volgens schema om 14.10 uur aankwamen. De reis werd vervolgens per bus voortgezet naar het centrum van Rome waar in de Santa Maria in Traspontinakerk een expositie te zien was over Titus Brandsma. Het betrof een vijftal posters met de afbeelding van Titus in relatie met zijn martelaarschap, professoraat, karmeliet en journalist. Een mooie summiere expositie. Vandaar ging het gezelschap naar de Friezenkerk voor de H.Mis en een tweetal inleidingen “Door de ogen van tijdgenoten“, verzorgd door Hettie Berflo, karmeliet  en “Titus Brandsma, karmeliet” door Huub Welzen, prior-provinciaal van de Orde van Karmelieten in Nederland.

Van hieruit en na een stevige wandeling naar de bus ging het naar Hotel Holiday Inn Parco dei Medici, ver buiten Rome en niet bereikbaar met de metro. Na het diner rond 21.00 uur werden de hotelkamers verdeeld en kon men zich uiteindelijk terugtrekken op zijn eigen kamer.

Zaterdag 14 mei werd besteed aan rondwandelingen naar onder andere de Sint Jan van Lateranen, Colosseum, Forum Romanum en Santa Maria Maggiore, onderbroken met een lunch in een Pizzeria restaurant. Een geweldige ervaring in een sfeervolle Romeinse omgeving. Per bus ging het vervolgens naar de enorm grote Sint Paulus buiten de Muren basiliek voor een internationale viering. Om 20.00 uur stonden de bussen weer klaar voor vervoer naar het hotel.

Zondagmorgen 15 mei om precies 06.30 uur vertrok de bus naar het Sint Pietersplein waar plaatsen gereserveerd waren voor ons gezelschap. Bij aankomst stonden al duizenden mensen in de rij om via de beveiliging toegelaten te worden. Onze reisleiding had gelukkig een sluipweg gevonden zodat we al om 08.00 uur ter plekke waren op een paar honderd meter rechts van de entree van de Sint Pieterskerk. Uit Bolsward kregen we bericht dat mensen van de Stichting Titus Brandsma Museum de Friese vlag bij het monument bij de geboorteboerderij van Titus op Oegeklooster op het moment van de heiligverklaring zouden hijsen.

titus_1.jpg Alle bezoekers met gereserveerde zitplaatsen (30.000) kregen een boekje waarin de teksten en liederen van de viering stonden aangegeven in het Engels, Italiaans en Latijn. Het was ondertussen behoorlijk warm geworden. Na het zingen van het gregoriaanse “Veni Creator Spiritus” (“Kom Heilige Geest”) dat voor iedereen een zeer bekende melodie was, werden de namen van de nieuwe heiligen met een toelichting van hun achtergrond bekend gemaakt. Omdat ‘onze’ Titus Brandsma als eerste werd genoemd bleef het nog stil op het plein. Maar bij de volgende heilige ging er een oorverdovend geluid op. Hieruit bleek dat wij ook hadden moeten juichen  Een gemiste kans die later toch nog een keer rechtgezet kon worden. Hierna volgde het Kyrië (“Heer ontferm U”) en daaraan gekoppeld de aanroeping van alle heiligen.

Titus_2.jpg

Vervolgens werd door paus Franciscus een verklaring voorgelezen dat Titus Brandsma en de negen andere zaligen met naam en toenaam genoemd, heilig werden verklaard. Bij deze ceremonie kwam er gelukkig toch nog behoorlijk wat geluid uit de kelen van de Titus Brandsma vereerders en werd er uitbundig met de Friese vlaggen gezwaaid. De mis ging vervolgens op de gebruikelijke wijze verder. We vonden de Paus zeer betrokken, en vooral zijn preek, ofschoon het in het Italiaans was. Een van de rituelen bij een mis is het ter communie gaan. Niemand had verwacht dat dit met zo’n vol Sint Pietersplein mogelijk was  en toch gebeurde het dat bijna tweehonderd “misdienaars” met een kelk met hosties het plein betraden. Na afloop van de viering werd de Paus gefeliciteerd door alle kardinalen (met rood calotte) en vertrok hij met zijn mobiel vanaf het podium langs de mensen waarbij hij soms stopte. Dan bleek dat er een kindje aangedragen werd en de paus de gelegenheid kreeg het kindje te kussen. Al met al was de heiligverklaring indrukwekkend en soms werd je geraakt door de letterlijke saam”horigheid” bij het zingen van de gregoriaanse liederen door de duizenden mensen die van over de hele wereld samen waren gekomen op het plein.

Na de viering was er gelegenheid om even ergens wat te eten. Om 14.30 uur was het al weer alle hens aan dek voor een wandeling langs oa de Engelenburg, het Pantheon, de Trevifontein en de Spaanse trappen. Allemaal prachtig ondanks de warmte. Om 18.00 uur stond de bus al weer klaar om ons naar het hotel te brengen voor onze laatste maaltijd. Er werd daarbij nog even de aandacht gevraagd voor de activiteiten van de Stichting Titus Brandsma Museum in de Tiid op 27 juli a.s. in Bolsward.

Maandag 16 mei om 07.30 werd er uitgecheckt om eerst per bus naar de Sint Pieter te gaan voor een laatste bezoek. De tijd (9.00 -10.15) was veel te kort om zo’n machtige kerk in je op te nemen. Menigeen wil het op een ander moment nog wel eens bekijken.

Om 14.05 uur verdwenen wij zowel letterlijk als figuurlijk in de wolken weer naar huis.

Als ambassadeurs van de Stichting Titus Brandsma Museum ambassadeurs een geweldige ervaring rijker.

Wij spreken onze dank uit naar de mensen van “Huis voor de pelgrim” die op welke manier dan ook hun bijdrage hebben geleverd aan deze bijzondere geslaagde reis.

Sible en Ciel Huitema

Bolsward, 17 mei 2022

Titus_3.jpg

Titus Prof

Titus Brandsma

Titus Brandsma (23 februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942) is geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegeklooster bij Bolsward.

Op elfjarige leeftijd vertrok hij uit Friesland om in Megen een kloosterschool te bezoeken. Bij zijn intrede in de orde van de Karmelieten in 1898 nam hij de naam Titus aan (naar zijn vader).

In 1905 werd hij tot priester gewijd, waarna hij in Rome enkele jaren filosofie studeerde aan de beroemde Pontificia Università Gregoriana.

Na zijn promotie in 1909 werd hij hoogleraar aan het filosofisch college van zijn orde te Oss en later aan de katholieke universiteit van Nijmegen.

Hij was gespecialiseerd in de geschiedenis van de middeleeuwse mystiek en zelf mysticus.

Als sterk maatschappelijk betrokken priester nam hij initiatieven op het gebied van de (Friese) katholieke emancipatie, het onderwijs en de journalistiek.

Vanwege zijn strijd tegen de Duitse bezetter, het Nationaal Socialisme en voor de persvrijheid werd hij in januari 1942 door de Duitse bezettingsautoriteiten gearresteerd.

Na geplaatst te zijn in onder andere de gevangenis in Scheveningen en kamp Amersfoort vond hij uiteindelijk in het concentratiekamp Dachau de dood.

In 1985 werd hij als martelaar door de Rooms-Katholieke Kerk zalig verklaard.

Hij kan gezien worden als een voorvechter van vrede en verzoening, persvrijheid, antifascisme, antidiscriminatie.

Het motto van Titus was: “Wij zijn niet op aarde om grote dingen te doen, maar de kleine dingen op grootse wijze te doen.”

Hij inspireert hiermee heel veel mensen. Titus Brandsma laat zien dat je je niet stil hoeft te houden als je het ergens niet mee eens kunt zijn. Dat je altijd op moet komen voor de mensen die geen stem hebben en die onrecht aan wordt gedaan. Spiritueel maar met beide voeten op de grond.

Pater Titus was Fries, familiemens, wetenschapper en hoogleraar, verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus. Maar vooral was hij een intens gelovige, goede mens met een belangeloze bewogenheid voor zijn medemensen.

Heiligverklaring Titus Brandsma: 15 mei 2022

Vrijdag 4 maart 2022 heeft paus Franciscus tijdens een speciale bijeenkomst van kardinalen de aanstaande heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma bekrachtigd.

De heiligverklaringsviering zal plaatsvinden op zondag 15 mei 2022 in het Vaticaan in Rome.
De Stichting Titus Brandsma Museum in Bolsward is zeer verheugd met dit bericht dat pater Titus Brandsma, in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma te Oegeklooster nabij Bolsward, binnenkort heilig verklaard wordt.

Titus was Fries, familiemens, wetenschapper en hoogleraar, verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus. Maar vooral was hij een intens gelovige, goede mens met een belangeloze bewogenheid voor zijn medemensen. Vanwege zijn strijd tegen de Duitse bezetter, het Nationaal Socialisme en voor de persvrijheid werd hij in januari 1942 door de Duitse bezettingsautoriteiten gearresteerd en stierf hij uiteindelijk op 26 juli van dat jaar in concentratiekamp Dachau. In 1985 werd hij als martelaar door de Rooms-Katholieke Kerk zalig verklaard.

Nu zal Titus inderdaad een heilige worden. Wat een eer voor de Friese, Nederlandse katholieken, voor huidige en toekomstige bewoners van zijn geboortegrond.

Er zal wereldwijd aandacht besteed worden aan deze heiligverklaring, maar met name ook in Bolsward en omgeving, waar al jarenlang een Titus Brandsma Museum wordt gekoesterd. Sinds kort wordt het gedachtegoed van Titus getoond in het nieuwe museum in Cultureel Historisch Centrum  ‘De Tiid’.

We willen Titus gedenken en vieren, als geloofsheld, voorbeeld in de (oecumenische) Kerk van alle tijden.

Te zijner tijd volgt meer informatie over de verschillende activiteiten die zullen worden georganiseerd in Bolsward.

Stap verder op weg naar heiligverklaring Titus

Op 25 november 2021 ontving het bestuur van de Stichting Titus Brandsma Museum het verheugende bericht dat de volgende stap is gezet in het proces van heiligverklaring van Titus Brandsma. Paus Franciscus heeft tijdens een overleg met de prefect van de congregatie voor de heiligverklaringen zijn goedkeuring verleend aan het besluit om een genezingswonder daadwerkelijk aan de voorspraak van pater Titus toe te schrijven.

 Dit is een heel belangrijke stap in het proces en de aankondiging van de heiligverklaring in Rome komt nu heel dichtbij.

Lees meer over het heiligverklaringsproces op de website van de Karmelorde: https://www.karmel.nl/heiligverklaring-titus/

Wandkleed Vaticaan bij raam van Paus tijdens zaligverklaring Titus in 1985 (Stichting Titus Brandsma Museum Bolsward)