.

Lezingen 2011

Iedereen die wel eens iets over Titus Brandsma heeft gehoord, ontwikkelt daardoor een ‘beeld’ van deze bijzondere mens. Menig kunstenaar en bewonderaar heeft hem zelfs tot onderwerp gemaakt van creativiteit en verbeelding. Over de hele wereld (onder andere in Indonesië, Filippijnen, Verenigde Staten, Guatamala, Brazilië, Engeland, Italië en natuurlijk ook in Nederland) kom je kunstwerken […]