.

Routebeschrijving naar monument Titus Brandsma en geboorteboerderij (Oegeklooster)

Vanuit richting Leeuwarden of Workum

U rijdt op de N359 (Leeuwarden – Workum). U neemt de afslag Bolsward / Industrieterrein De Klokslag. U vervolgt de weg ongeveer twee kilometer en steekt een rotonde recht over (Rondweg). Na ongeveer 150 meter takt aan de linkerkant een breed fiets-/voetpad af, dat tussen de weilanden slingert. Dit pad is geschikt voor een auto. U volgt het pad ± 300 meter, waarna u aan de rechterkant een boerderij ziet met een gedenksteen ervoor.

Vanuit richting Amsterdam via Afsluitdijk

U rijdt op de A7/E22. U neemt de afslag 18 – Bolsward Oost. Aan het eind van de afrit gaat u linksaf, onder het viaduct door tot aan de rotonde. U neemt op de rotonde de 2e afslag. U vervolgt de weg en na ongeveer 1600 meter ( na een lange bocht naar links) takt aan de rechterkant een breed fiets-/voetpad af, dat tussen de weilanden slingert. Dit pad is geschikt voor een auto. U volgt het pad ± 300 meter, waarna u aan de rechterkant een boerderij ziet met een gedenksteen ervoor.

Vanuit richting richting Sneek / Emmeloord / Heerenveen

U rijdt op de A7/E22. U neemt de afslag 18 – Bolsward-Oost. Aan het eind van de afrit slaat u rechtsaf tot aan de rotondeU neemt op de rotonde de 2e afslag. U vervolgt de weg en na ongeveer 1600 meter ( na een lange bocht naar links) takt aan de rechterkant een breed fiets-/voetpad af, dat tussen de weilanden slingert. Dit pad is geschikt voor een auto. U volgt het pad ± 300 meter, waarna u aan de rechterkant een boerderij ziet met een gedenksteen ervoor.

Route naar geboorteboerderij van Titus Brandsma

Panorama op Bolsward en geboorteboerderij van Titus Brandsma